• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : گزیده ای از اندیشه های سید محمد علی حسینی پیرامون نبرد فکری علیه افراطی گری .

گزیده ای از اندیشه های سید محمد علی حسینی پیرامون نبرد فکری علیه افراطی گری

گزیده ای از اندیشه های سید محمد علی حسینی پیرامون نبرد فکری علیه افراطی گری


 
سید حسینی: سال های زیادی است که ما در مبارزه فکری علیه تفکر افراطی گری هستیم و در این زمینه تجربه های ارزشمندی بدست آورده ایم. ما اعلام می کنیم که به مبارزه خود علیه افراطی گری ادامه خواهیم داد و به آن افتخار می کنیم. ما در تلاش برای از بین رفتن افرطی گری و اعتلای مفاهیم دین حق می باشیم.
سید حسینی اشاره کردند در مبارزه با تفکر افراطی که انحراف از تعالیم اسلام است باید حقیقت این دین مبین را بخصوص به جوانان معرفی کنیم تا از این طریق از رشد افراطی گری جلوگیری نماییم و تبلیغات تفکر باطل آنها را خنثی سازیم.
سید حسینی تاکید کردند ما بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم با معرفی دین معتدل اسلام در برابر تفکر افراطیون بایستیم و راه های نفوذ آنها در میان جوانان را ببندیم. البته هدف فقط جلوگیری از پیوستن جوانان مسلمان به گروه های افراطی نیست بلکه با این روشنگری ها می خواهیم جوانانی را که فریب افراطیون را خورده اند به آغوش ملت ها و کشورهایشان برگردانیم
سید حسینی افزودند همانطور که همه می دانیم دولت های دنیا فقط از طریق نظامی با افراطیون مقابله می کنند و با وجود اینکه از این طریق صدمات زیادی به آنها زده اند اما تاثیر چندانی در تضیعیف آنها نداشته اند و افراطیون همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند و برخی جوانان را به سوی خود می کشانند.
 


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1733
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 03 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2023 / 02 / 3